Δήμος Καλλιέων

Suomi Nynorsk English Italiano Română

Ο Δήμος Καλλιέων ήταν δήμος του νομού Φωκίδας που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη συνένωση παλαιότερων κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου. Λειτούργησε την περίοδο 1999 -2010 οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στον νέο δήμο Δελφών. Είχε πληθυσμό 2.328 κατοίκους. Διέθετε μέσο υψόμετρο 1009 μ. και η έκταση που καταλάμβανε ήταν 192.000 στρέμματα.

WikipediaImpressum