Olipski kanal

Olipski kanal je morski prolaz u Jadranskom moru između otoka Oliba i otoka Silbe. Kanal se pruža u smjeru sjever-sjeverozapad prema jugu-jugoistoku s istočne strane otoka Silbe i zapadne strane otoka Oliba. Na sjevernoj strani se spaja s Pohlipskim kanalom.

WikipediaImpressum