తాడేపల్లిగూడెం

हिन्दी 中文 Tiếng Việt Svenska English Bahasa Melayu Italiano

తాడేపల్లిగూడెం
Wikipedia

తాడేపల్లిగూడెం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా, తాడేపల్లిగూడెం మండలానికి చెందిన ఒక . నగరం ఇది జిల్లాలో ఒక ముఖ్య వాణిజ్య కేంద్రం.
Impressum