తాడేపల్లిగూడెం

हिन्दी 中文 Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Italiano

తాడేపల్లిగూడెం
Wikipedia

తాడేపల్లిగూడెం ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక నగరము. ఇది జిల్లాలో ఒక ముఖ్య వాణిజ్య కేంద్రము.
Impressum