కూకట్‌పల్లి (బాలానగర్)

Suomi Svenska 中文 فارسی Tiếng Việt English Bahasa Melayu Italiano

కూకట్‌పల్లి (బాలానగర్)
Wikipedia

కూకట్‌పల్లి, తెలంగాణ రాష్ట్రం, మేడ్చల్ జిల్లా, కూకట్‌పల్లి మండలంలోని పట్టణ ప్రాంతం, రెవెన్యూ గ్రామం. ఇది హైదరాబాదు నగరంలో ఒక భాగంగా ఉంది. ఇది హైదరాబాదుకు పశ్చిమోత్తరంగా ఉంది.




Impressum