Macherla

中文 Português Español English Bahasa Melayu తెలుగు Svenska Italiano

Macherla là một thành phố và khu đô thị của huyện Guntur thuộc bang Andhra Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum