Ponda

Bahasa Melayu हिन्दी Português English Română 中文 Magyar Svenska Nederlands Italiano

Ponda
Wikipedia

Ponda là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận North Goa thuộc bang Goa, Ấn Độ.
Impressum