Ταμπόρα (αποσαφήνιση)

Η ονομασία Ταμπόρα (προφέρεται ή Τα-μπό-ρα ή άλλως Ταμ-πό-ρα), μπορεί να αφορά:

WikipediaImpressum