Sardhana

Français हिन्दी Nederlands Polski English Svenska Bahasa Melayu 中文 Català Italiano

Sardhana là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Meerut thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum