Tanakpur

हिन्दी Nederlands Português Українська Polski English Italiano Bahasa Melayu 中文 Русский Svenska

Tanakpur
Wikipedia

Tanakpur là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Champawat thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.
Impressum