కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆఫ్ ఇండియా (మార్కిస్టు)

Suomi فارسی Українська Svenska हिन्दी 日本語 Nynorsk Español English Română 한국어 Português Français 中文 Polski Русский العربية Nederlands Čeština Deutsch Italiano Català Türkçe

సిపిఐ (ఎం) అంటే ప్రజల తరపున నిలబడే శక్తిగా అందరికీ గౌరవం, నమ్మకం. స్వార్థం, సంకుచితత్వం, సంపదలపై వ్యామోహం, పదవుల కలహాలు, కులమత రాజకీయాలూ వంటి వాటికిదూరంగా ప్రజలు తరుపున రాజీ లేని పోరాటం చేస్తున్న పార్టీగా భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు) (సిపిఐఎం) సుపరిచితం. . సంపాధించుకోవడం కోసం మాత్రమే రాజకీయలు అనుకునే పరిస్ధితిలో దేశం కోసం ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా ఉన్నత ఆశయాలే ఆయుధాలుగా నడుస్తున్న ఏకైక పార్టీ సిపిఎం. దేశంలో వామపక్ష శక్తులలో అగ్ర భాగాన నిల్చిన అరుణారుణ చైతన్యం.

WikipediaImpressum