మంగళగిరి

中文 Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Română Svenska

మంగళగిరి
Wikipedia

మంగళగిరి, గుంటూరు జిల్లాలోని విజయవాడ నగరoలో దక్షిణ దిక్కున ఉంది ఇది విజయవాడ నగరంలోని ప్రధాన ప్రాంతాలలో ఒకటి జాతీయ రహదారి పై గుంటూరుకు 20 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ చారిత్రక పట్టణములో ప్రసిద్ధి చెందిన, పురాతన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి దేవాలయం ఉంది. దీని పరిపాలన మంగళగిరి తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ నిర్వహిస్తుంది.
Impressum