రాయగడ

Français 中文 فارسی Deutsch Tiếng Việt English Bahasa Melayu Русский Svenska Italiano

రాయగడ
Wikipedia

రాయగడ ఒడిషా రాష్ట్రం, రాయగడ జిల్లా లోని పట్టణం. ఇది రాయగడ జిల్లా పరిపాలనా ప్రధాన కార్యాలయం. పట్టణ పరిపాలనను పురపాలక సంఘం నిర్వహిస్తుంది.
Impressum