రాయగడ

Français 中文 Italiano فارسی Deutsch Tiếng Việt English Bahasa Melayu Русский Svenska

రాయగడ
Wikipedia

రాయగడ (Rayagada) ఒడిషా రాష్ట్రంలో తెలుగు వారు నివసిస్తున్న ప్రదేశం, రాయగడ జిల్లా కేంద్రం మరియు పురపాలసంఘం. ఇది తూర్పు కోస్తాలోని విజయనగరం జిల్లాకు దగ్గరలో ఉంది.
Impressum