రాయగడ

Français 中文 فارسی Deutsch Tiếng Việt English Bahasa Melayu Русский Svenska Italiano

రాయగడ
Wikipedia

రాయగడ (Rayagada) ఒడిషా రాష్ట్రంలో తెలుగు వారు నివసిస్తున్న ప్రదేశం, రాయగడ జిల్లా కేంద్రం , పురపాలసంఘం. ఇది తూర్పు కోస్తాలోని విజయనగరం జిల్లాకు దగ్గరలో ఉంది.
Impressum