Renče

Nederlands English Українська Română Italiano

Renče
Wikipedia

Renče (italijansko Ranziano) so naselje z okoli 2000 prebivalci v Občini Renče - Vogrsko. Razprostirajo se na 22,5 kvadratnih kilometrih spodnje Vipavske doline, na levem bregu reke Vipave, približno 10 km južno od Nove Gorice. V najnižjem delu ležijo Renče na 52 metrih nadmorske višine, na najvišje poseljenem pa na 100 metrih. Z južne strani se nad vasjo dvigajo Črni hribi, gričevje, ki seže do roba kraške planote. Od Trstelja (643 m) se kraški svet nad Renčami skoraj enakomerno spušča v Furlansko ravnino. Vzdolž reke Vipave je pesek oz. grušč, nekoliko dlje od struge so peščena in ilovnata tla s plastjo rodovitne zemlje, primerne za posevke in travnike. Prebivalci so poseljeni po zaselkih in živijo v nadstropnih hišah, večinoma obdanimi z vrtovi. Jedra zaselkov so v glavnem strnjeno pozidana.
Impressum