Nand Prayag

हिन्दी Nederlands Português English Polski Svenska Bahasa Melayu 中文 తెలుగు Italiano

Nand Prayag
Wikipedia

Nand Prayag là một thị xã và là một nagar panchayat của quận Chamoli thuộc bang Uttaranchal, Ấn Độ.
Impressum