Bojsno

Nederlands English Українська Hrvatski Română

Bojsno je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. V jedru obcestno naselje leži ob cesti Globoko–Župelevec, na južnem robu Bizeljskega. K njemu spadajo zaselki Pesjak, Vogence, Makovce, ki so razloženi po gričevju nad Zevnikovim potokom (po domače Žabjekom) na zahodu in potokom Dramljo na vzhodu. Kmetije se ukvarjajo z živinorejo in poljedelstvom, pomembno je tudi vinogradništvo. Polja so večinoma na ravnini južno od jedra vasi in v smeri proti Župelevcu.

WikipediaImpressum