Rudauli

हिन्दी Nederlands Português Polski English Italiano Bahasa Melayu 中文 Svenska

Rudauli là một thành phố và là nơi đặt ban đô thị (municipal board) của quận Faizabad thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.

WikipediaImpressum