מעבר נטפים

Čeština English Polski Русский

מעבר נטפים
Wikipedia

מעבר גבול נטפים הוא מעבר גבול על גבול ישראל–מצרים. המעבר ממוקם לצידו של כביש 12, כ־12 ק"מ צפון־מערבית לאילת וכקילומטר צפון־מערבית לעין נטפים. מעבר הגבול, שהועבר בשנת 1980 לניהולה של רשות שדות התעופה בישראל, אינו פעיל כיום והמעבר בו מתקיים לעיתים נדירות מאוד ובנסיבות מיוחדות. עם זאת, עדיין מתבצעת באזור המעבר פעילות שמירת גבולות – בצד הישראלי ממוקם מחסום של גדוד קרקל לאורך כביש 12 (אחד משני מחסומי הכניסה לעיר אילת), ובצד המצרי מוצב במעבר שומר מצרי דרך קבע.
Impressum