నిడదవోలు

中文 Italiano Tiếng Việt English Svenska Bahasa Melayu Português

నిడదవోలు
Wikipedia

నిడదవోలు పట్టణం, మండలం పశ్చిమగోదావరి జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంది. పిన్ కోడ్: 534301.చిన్న గాంధీ సెంటరు మెయిన్ రోడ్డు
Impressum