వేటపాలెం

Svenska Nederlands Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu 中文

వేటపాలెం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, బాపట్ల జిల్లా, వేటపాలెం మండలం లోని జనగణన పట్టణం.

WikipediaImpressum