నెల్లిమర్ల

Nederlands Português English Tiếng Việt Svenska Bahasa Melayu 中文 Italiano

నెల్లిమర్ల
Wikipedia

నెల్లిమర్ల (ఆంగ్లం: Nellimarla), ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన పట్టణము.
Impressum