వనపర్తి

Nederlands Italiano English Tiếng Việt Svenska Bahasa Melayu 中文 Português

వనపర్తి
Wikipedia

వనపర్తి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని వనపర్తి జిల్లా,వనపర్తి మండలానికి చెందిన పట్టణం, జిల్లా పరిపాలన కేంద్రం.
Impressum