పిఠాపురం

中文 Português Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

పిఠాపురం
Wikipedia

పిఠాపురం, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన పట్టణం. పిన్ కోడ్: 533450.
Impressum