జహీరాబాద్

中文 Português فارسی Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska 日本語

జహీరాబాద్ (M), తెలంగాణ రాష్ట్రం, సంగారెడ్డి జిల్లా, జహీరాబాద్ మండలంలోని గ్రామం.

WikipediaImpressum