జహీరాబాద్

中文 Português فارسی Tiếng Việt English 日本語 Italiano Bahasa Melayu Svenska

జహీరాబాద్ (M), తెలంగాణ రాష్ట్రం, సంగారెడ్డి జిల్లా, జహీరాబాద్ మండలంలోని గ్రామం.

WikipediaImpressum