Kathua

Bahasa Melayu हिन्दी Español English Русский Français 中文 Svenska العربية Nederlands Deutsch Italiano

Kathua là một thị xã và là nơi đặt ủy ban khu vực thị xã (town area committee) của quận Kathua thuộc bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ.

WikipediaImpressum