شرن

Eesti हिन्दी Nederlands Português Polski English Svenska 中文 Català Türkçe

شرن
Wikipedia

شَرَن (به زبان پشتو: شرنه) مرکز ولایت (استان) پَکتیکا کشور افغانستان است.
Impressum