Srpenica

Nederlands English Українська Română Italiano

Srpenica
Wikipedia

Srpenica je naselje v Občini Bovec. Večji del vasi je zgrajen na ledeniških in jezerskih nanosih, del pa leži na terasastih tvorbah. Na zahodni strani vas objema hrib Pokrivnik (ime je dobil zaradi zakrivanja sonca, kar pozimi pomeni veliko manj sončnih ur), na vzhodu pa nad reko Sočo gospoduje Polovnik. Sever zaključuje Kanin. V naselju se prepletata alpski in mediteranski tip naselja, kar je lepo vidno po arhitekturi. Srpenica je leta 1870 imela 158 hiš in več kot 600 prebivalcev, slika pa se je močno spremenila po potresu leta 1976, saj so morali zrušiti 74 domov, na ruševinah pa so zgradili nove, montažne hiše. Danes je v vasi 95 hiš in 185 prebivalcev.
Impressum