Utraula (ciutat)

Nederlands English Polski Tiếng Việt Italiano Bahasa Melayu 中文 Svenska

Fou fundada per un rajput la nissaga del qual la va perdre al segle XVI davant un cap militar afganès de nom Ali Khan que va derrotar al rajput després de dos anys de setge. Fins al 1953 fou la capital del principat de Utraula.

WikipediaImpressum