Sumerpur

हिन्दी Nederlands English Svenska Bahasa Melayu 中文 Italiano

Sumerpur là một thành phố và khu đô thị của quận Pali thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ.

Wikipedia



Impressum