Sojat

Svenska हिन्दी 中文 Português English Italiano Bahasa Melayu

Sojat là một thành phố và khu đô thị của quận Pali thuộc bang Rajasthan, Ấn Độ.

Wikipedia



Impressum