యెమ్మిగనూరు

中文 Italiano Deutsch Tiếng Việt English Bahasa Melayu Svenska

యెమ్మిగనూరు
Wikipedia

ఎమ్మిగనూరు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన పట్టణం. పిన్ కోడ్: 518360. ఎమ్మిగనూరు మంత్రాలయము నుండి 22 కిమీ దూరములో ఉంది. ఎమ్మిగనూరు కర్నాటక సరిహద్దులో ఉంటుంది.
Impressum