పెద్దాపురం మండలం

中文 Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

పెద్దాపురం మండలం
Wikipedia

పెద్దాపురం మండలం, భారతదేశం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాకినాడ జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలం. ఈ మండలానికి కేంద్రం పెద్దాపురం పట్టణం.OSM గతిశీల పటము
Impressum