పెద్దాపురం మండలం

中文 Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

పెద్దాపురం మండలం
Wikipedia

పెద్దాపురం మండలము, దక్షిణ భారత దేశంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని తూర్పు గోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలము. ఈ మండలానికి కేంద్రం పెద్దాపురం పట్టణం.
Impressum