పలాస

Nederlands Português English Tiếng Việt Bahasa Melayu Italiano

పలాస
Wikipedia

పలాస, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని శ్రీకాకుళం జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలము. పిన్ కోడ్ నం. 532 221 మరియు 532222
Impressum