నూజివీడు

中文 Tiếng Việt English Italiano Bahasa Melayu Svenska

నూజివీడు
Wikipedia

నూజివీడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని కృష్ణా జిల్లా లోని ఒక ముఖ్య పట్టణం. పిన్ కోడ్ నం.521 201.ఎస్‌టిడి కోడ్ నం. = 08656.
Impressum