Tây (tiểu vùng Luân Đôn)

Français English Italiano Türkçe Català עברית

Tây là một tiểu vùng trên Bản đồ Luân Đôn, bao gồm các khu tự quản Luân Đôn như Brent, Ealing, Hammersmith và Fulham, Harrow, Hillingdon và Hounslow. Tiểu vùng được thành lập vào năm 2004 được hiệu chỉnh ranh giới lại vào năm 2008, thêm vào Kensington và Chelsea. Dân số khu vực vào khoảng 1.6 triệu, với 900.000 việc làm tại địa phương.

WikipediaImpressum