Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Galego 한국어 Français Español

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Wikipedia

L'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (l'acrònim de la qual és ETSAB) és una de les dues escoles d'arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya (juntament amb l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès al campus de Sant Cugat del Vallès). Atorga el títol d'arquitecte, així com doctorats i diversos màsters de postgrau. L'escola es va crear el 1875 sota el nom d'Escola Provincial d'Arquitectura de Barcelona. És la més antiga de Catalunya i la segona de l'estat. L'actual edifici es va estrenar el 1961a la zona universitària de Barcelona.
Impressum