Rijksbeschermd gezicht Schraard

Rijksbeschermd gezicht Schraard
Wikipedia

Gezicht Schraard is een van rijkswege beschermd dorpsgezicht in Schraard in de Nederlandse provincie Friesland. De procedure voor aanwijzing werd gestart op 18 mei 1988. Het gebied werd op 27 september 1991 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 16,5 hectare.
Impressum