Phước Hiệp (Bà Rịa-Vũng Tàu)

Phước Hiệp is een phường in de thành phố Bà Rịa, in de Vietnamese provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.

WikipediaImpressum