Grafkelder van Stein

Grafkelder van Stein
Wikipedia

De Grafkelder van Stein is een neolithische grafkelder die wordt toegerekend aan de Seine-Oise-Marne-cultuur en is thans gelegen in het Limburgse dorp Stein in de Nederlandse gemeente Stein. De grafkelder is na zijn ontdekking in zijn geheel overbouwd door het Archeologiemuseum Stein dat gelegen is aan de Hoppenkampstraat, waarbij de grafkelder het centrale deel is van de tentoonstelling van het archeologiemuseum.
Impressum