עץ אפרים

Nynorsk Čeština Polski English

עץ אפרים היא התנחלות בשומרון מזרחית ובסמיכות לאלקנה ושערי תקווה. היישוב נמצא בתחומי גדר ההפרדה ונכון לשנת 2018 מתגוררות בו כ-650 משפחות. עד שנת 2022 עץ אפרים השתייך למועצה אזורית שומרון. במאי 2022 הוכרז כי היישוב יאוחד עם שערי תקווה למועצה מקומית אחת בשם שער השומרון.

Wikipedia



Impressum