Prigorica

Nederlands English Українська Română

Prigorica
Wikipedia

Prigorica je gručasto naselje v Občini Ribnica. Leži v južnem delu Ribniškega polja, na levem bregu ponikalnice Ribnice, ob glavni cesti Škofljica–Kočevje. K njej spadata tudi del Gabrja onkraj potoka in kmetija z žago v Zalužju, kjer je od leta 1986 vodni zadrževalnik.
Impressum