בני דרום

Nynorsk Čeština Polski English

בני דרום
Wikipedia

בְּנֵי דָּרוֹם הוא מושב שיתופי של הפועל המזרחי, השוכן סמוך לאשדוד.
Impressum