אוהד

Português Nynorsk Čeština Polski English

אוהד
Wikipedia

אֹהַד הוא מושב במדינת ישראל, בחבל אשכול, במערב הנגב הצפוני, כ-18 קילומטרים דרומית מערבית לאופקים. המושב משתייך לתנועת המושבים. ביישוב גרות כ-100 משפחות. המושב נקרא על שם אֹהַד, בנו של שמעון, שבתחום נחלתו הקדומה מצוי היישוב.
Impressum