קתדרלת אוורה

Français 中文 Slovenščina Español English Italiano Русский

קתדרלת אוורה
Wikipedia

קתדרלת אוורה (בצרפתית: Cathédrale Notre-Dame d'Évreux) היא קתדרלה קתולית ומונומנט לאומי בצרפת השוכנת בעיר אוורה שבנורמנדי.Cathédrale Evreux
La façade Ouest de l…
Evreux - la cathédra…
l'Iton
La tour
Evreux - Cathédrale …
Evreux-Rempart gallo…
Evreux Cathedral
Evreux - cathédrale …
Evreux
Evreux - cathédrale …
Le clocher ouest de …
La gargouille
La gargouille
La rue
Centre ville d'Evreux
Girouette
Evreux - cathédrale …
Evreux - cathédrale …
Evreux-Rempart gallo…
Cathédrale Evreux.
La rosace Nord de la…
La rosace
Evreux - cathédrale …
Cathédrale au soleil…
L'ancien Eveché et …
Presbytère
Panneau explicatif s…
Evreux - Cathédrale …
cathédrale - détail
cathédrale d'Evreux …
Evreux-Rempart gallo…
Evreux - bords de l'…
Cathédrale Notre-Dam…
Evreux cathédrale.
Cathédrale Evreux .
Evreux - Cathédrale …
Evreux - Cathédrale …
Evreux - cadran sola…
Cathédrale Evreux.
La bibliothèque muni…
cathédrale d'Evreux …
Cathédrale d'evreux …
Evreux - Cathédrale …
cathédrale d'Evreux …
La dentelle de pierre
Le canal
Cathédrale Notre-Dam…
Primaria din Erveux
Evreux - cathédrale …
La rue
Grandes orgues de la…
L'ancien palais épis…
cathédrale d'Evreux …
Perspective sur la f…
La tour
Le canal
Tour de la cathédrale
Cathédrale Notre-Dam…
Panneau explicatif s…
Évreux Cathedral
Evreux - cathédrale
La Cathedrale Notre …
le mur gallo-romain
Cathédrale Notre-Dam…
cathédrale d'évreux
La tour lanterne de …
Evreux-Rempart gallo…
Evreux - cathédrale …
Cathédrale Notre Dam…
l'Iton
Cathédrale Notre Dam…
Evreux - cathédrale …
Evreux, cathedrale
Le Musée, situé tout…
Cathédrale
Cathédrale Notre-Dam…
Fontaine
Le Cube a essais caf…
Musée - ancien Palai…
cathédrale d'Evreux …
Cathédrale Notre Dam…
Le canal
Livres anciens
Musée - ancien Palai…
sculpture
cathédrale d'Evreux
La cathédrale d'Evre…
Evreux Cathederal
cloître de la cathéd…
La place
Mosaique de cervidé.
Le canal de l'Iton: …
La caisse d'épargne:…
Evreux - Cathédrale …
Evreux - cathédrale …
Cathédrale Notre Dame
Cathédrale Evreux.
La rosace Ouest de l…
Le clocher et le por…

Impressum