Mali Vrh, Brežice

Nederlands English Українська Hrvatski Română

Mali Vrh je vas na Bizeljskem gričevju v Občini Brežice. Spada h Krajevni skupnosti Globoko, cerkvenoupravno pa pod Župnijo Pišece. Razložena vas z obcestnim jedrom ob krajevni cesti Globoko–Artiče leži na južnih obronkih Bizeljskega, ki tu prehaja v Brežiško ravan. K njemu sodijo še posamezne hiše, raztresene po slemenu Malega Vrha, kjer je tudi zaselek Kamše. Ob cesti proti Brežicam je zaselek Trebeže. Ob potoku Gabernici se nahaja Rudnik Globoko, kjer so kopali kremenčev pesek in glino, do leta 1964 pa so kopali lignit. V severnem delu stoji na najvišji točki naselja, na slemenu nad potokom Graben cerkev sv. Jakoba (300 m) iz 17. stoletja.

WikipediaImpressum