Ozeblin

Français Svenska

Ozeblin je jedan od vrhova hrvatske planine Lička Plješivica, koja se proteže kroz istočnu Liku u Hrvatskoj, a jedan manji dio nalazi se na granici s Bosnom i Hercegovinom. Plješivica se pruža u smjeru sjeverozapad-jugoistok od Plitvičkih jezera do Zrmanje i dijeli Liku od Pounja. Lička Plješivica pripada dinarskom sustavu. Većina njezine površine pokrivena je gustom šumom. Najznačajniji vrhovi Ličke Plješivice nalaze se na početku i kraju planinskog lanca:

WikipediaImpressum