Tumsar

Svenska हिन्दी Nederlands English Italiano Bahasa Melayu 中文 Português

Tumsar là một thành phố và là nơi đặt hội đồng đô thị (municipal council) của quận Bhandara thuộc bang Maharashtra, Ấn Độ.

WikipediaImpressum