Άγιος Γεώργιος (Γαλάτσι)

English

Άγιος Γεώργιος (Γαλάτσι)
Wikipedia

Ο κυρίως ναός χρονολογείται από τον 11ο αιώνα και είναι ρυθμού εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο. Εσωτερικά είναι σκεπασμένος με τοιχογραφίες, όπως και ο νάρθηκας. Πρόκειται κυρίως για αγιογραφίες που απεικονίζουν το βίο του Αγίου Γεωργίου, από τη Παλαιά Διαθήκη.Το παρεκκλήσι κτίστηκε τον 13ο ή 14ο αιώνα, ενώ ο νάρθηκας είναι μεταγενέστερος και κτίστηκε τον 15ο ή 16ο αιώνα.
Impressum