కలసపాడు

English

కలసపాడు, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని వైఎస్ఆర్ జిల్లాకు చెందిన ఒక గ్రామం, అదే పేరుగల మండలానికి కేంద్రం.

WikipediaImpressum