ఎలమంచిలి

English Svenska

ఎలమంచిలి
Wikipedia

ఎలమంచిలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం, అనకాపల్లి జిల్లా, ఎలమంచిలి మండలం లోని పట్టణం. ఇది అనకాపల్లి జిల్లాలోని పురపాలక సంఘం.
Impressum