ఎలమంచిలి

English Svenska

ఎలమంచిలి
Wikipedia

ఎలమంచిలి ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రములోని విశాఖపట్నం జిల్లాకు చెందిన ఒక మండలము మరియు గ్రామము.
Impressum