జంగారెడ్డిగూడెం

Português English

జంగారెడ్డిగూడెం, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం లోనిఏలూరు జిల్లా, జంగారెడ్డిగూడెం మండలానికి చెందిన పట్టణం, మండలం కేంద్రం.

WikipediaImpressum